Grote markt 19

Op een A1-locatie, in het winkelcentrum van Goes gelegen winkelpand van circa 145 m² VVO met een front van circa 4,30 meter en een magazijn van circa 95 m². Winkels in de omgeving zijn Vero Moda, Jack & Jones, Bomont, ANWB en Delscher.

Ligging en bereikbaarheid
De combinatie van het leefklimaat in Zeeland, de economische aantrekkingskracht van Goes, het ontbreken van files en het royale en relatief goedkope wonen in deze regio maakt
deze locatie bijzonder geschikt voor het vestigen van uw winkel of voor het starten van een filiaal. Goes heeft een direct verzorgingsgebied van ca. 100.000 mensen
(indirect van 250.000!) en is één van de sterkere economische regio’s in Nederland, aldus Elsevier en De Volkskrant. Laden en lossen is mogelijk aan de achterzijde van het pand.

Bestemming
Centrumdoeleinden en horecadoeleinden, hieronder valt:
-Detailhandel op de begane grond;
-Hotel, cafetaria, restaurant en café op de begane grond;
-Wonen op de verdieping.

Parkeren
Er is voldoende gelegenheid in de omgeving om (betaald) te parkeren.

Huurprijs
€ 48.000 exclusief btw per jaar.

Huurbetaling
De huurpenningen inclusief btw dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurperiode
De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode van vijf (5) jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van vijf (5) jaar, tenzij de huurder of verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een periode van twaalf (12) maanden.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle Huishoudens (2006 = 100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Zekerheidstelling
Een garantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief btw.

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor btw-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de btw niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor btw-belaste verhuur.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld in september 2012, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 2 oktober 2012 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 58/2012 met enkele aanpassingen aan verhuurders zijde.

Bijzonderheden
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.

Oplevering
In onderling overleg.

Kenmerken

Prijs € 48.000,– exclusief BTW per jaar.
Oppervlakte circa 145 m²
Beschikbaarheid Pand tijdelijk verhuurd

Bekijk dit object op de website van de makelaar

Terug naar het aanbod

Wilt u meer weten over beschikbare locaties in Goes?
Dan kunt u contact opnemen met onderstaande makelaars