Oostwal 34

Namens Bibliotheek Oosterschelde bieden wij aan, een op een gunstige en mooie locatie gelegen pand ten behoeve van een eventuele herontwikkeling.

Het object is in gebruik als regionale bibliotheek met een gedeeltelijke back-office. Het pand is gebouwd in 1978 als onderdeel van een groter complex met winkels/horeca in de plint van de begane grond met o.a. woningen op de verdiepingen. Het geheel bestaat uit een entree op de parterre met een robuuste trap en personenlift. Op de eerste verdieping is een grote open ruimte met veel daglicht. Er zijn diverse separate ruimten voor opslag, personeelsruimte, technische voorzieningen en kantoorruimte. Het geheel is speels opgebouwd met verscheidene dakhoogtes en uitbouwen in de gevels. Aan de achterzijde is tevens een uitgang die toegang biedt tot de Gasthuispoort uit 1776. De totale ruimte op de eerste verdieping is ruim 1.400 m2. De locatie van het geheel in het centrum en met deze oppervlakte is uniek en zeer geschikt om te herontwikkelen.

Binnen de vigerende bestemming Centrumvoorzieningen zijn zeer ruime mogelijkheden, zoals detailhandel en wonen.

Ligging en situatie

Direct in het stadscentrum en op loop-/fietsafstand het NS-station. Het perceel is een onderdeel van een groter complex. Er is een ruim parkeerterrein direct voor de deur. De directe belendingen zijn woningen, winkels en horecaruimte.

Bestemming

De op de kaart voor "centrumvoorzieningen (detailhandel en baliefuncties kernwinkelgebied)" aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven (sub) bestemmingen, bestemd voor centrum voorzieningen en woondoeleinden waarbij:
a.Detailhandel alleen op de begane grond is toegestaan, behoudens de op de voorschriftenkaart aangegeven zone waarbinnen ook op de eerste verdieping detailhandel is toegestaan;
b.Onverminderd het bepaalde onder a mede woondoeleinden op de begane grond zijn toegestaan en de eerste verdieping uitsluitend voor woondoeleinden is bestemd;

Gezien de locatie dient aandacht besteed te worden aan de buitenzijde van het gebouw.

Privaatrechtelijke aspecten

Het geheel is een onderdeel van een Vereniging van Eigenaren en kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie A, nummer 5173, appartementsindex 2, uitmakende het 25/100ste aandeel in het geheel van de VVE Oostwal Goes, die opgedeeld is in 3 sub-VVE's., geschatte grootte 5.183 m2. Er zijn thans geen privaatrechtelijke beperkingen bekend.

Er zijn geen verdere bijzonderheden behoudens de statuten vanuit de VVE.

Asbestinventarisatie

Er heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden Type A van het te verkopen pand. Op diverse plaatsen is asbesthoudend materiaal aangetroffen in de verwerkte bouwmaterialen. De rapportages zijn digitaal beschikbaar bij de makelaar. Bij sloopwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal en zullen er speciale maatregelen van toepassing zijn.

Indeling

In de bijlagen zijn de plattegronden en gevel tekeningen opgenomen, die de indeling van het pand grotendeels weergeven. Het geheel bestaat uit een entree op de begane grond met trappenhuis en lift. Op de verdieping is een grote open ruimte in gebruik als publieksruimte voor de bibliotheek. Verder kantoorruimten, personeelsruimten, technische ruimten, opslagruimte en een grote bergzolder. Aan de achterzijde is een tweede (vlucht)ontsluiting middels een vaste trap.

Installaties

 • Elektra met krachtstroom
 • V-installatie;
 • oekbeveiliging;
 • nbouwarmaturen;
 • Ontruimingsinstallatie
 • Brandmeldinstallatie;
 • Liftinstallatie;
 • Airconditioning;
 • Mechanische ventilatie.

Onderhoud

Het pand vertoont op diverse plaatsen sporen van enig achterstallig onderhoud. Het casco van het pand is goed te noemen.

As is, where is'

Het object wordt 'As is, where is' verkocht. Koper aanvaard alle risico's van dien.

Richtprijs

€ 895.000,-- kosten koper.

Omzetbelasting

Er is geen omzetbelasting verschuldigd over de verkoop en koop van dit pand wel overdrachtsbelasting 6%.

Bankgarantie

Een zekerheidsstelling van 10% van de overeengekomen koopsom bij het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Oplevering

Uiterlijk 31 december 2018.

Overige van belang zijnde informatie

 • In afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper;
 • Verkoper verleent met betrekking tot de onroerende zaak generlei vrijwaring voor zichtbare en aan hem onbekende verborgen gebreken en aan hem onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en lasten, met uitzondering van de lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, doch daarin ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet waren ingeschreven, een en ander zoals bedoeld in artikel 7:15, lid 2, BW.

Bijlagen (op te vragen bij de makelaar)

 • Kadastraal schetsplan
 • Bestemmingsplankaart en voorwaarden
 • Tekeningen/plattegronden
 • Inrichtingsmogelijkheden (niet bindend)
 • Asbestonderzoeksrapport (digitaal op te vragen)
 • Gegevens VVE

Algemeen

Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van "Oostwal 34 te Goes". De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Prijs 895.000
Oppervlakte 1.400

Bekijk dit object op de website van de makelaar

Terug naar het aanbod

Wilt u meer weten over beschikbare locaties in Goes?
Dan kunt u contact opnemen met onderstaande makelaars