Hulp nodig bij het starten & ondernemen?

Deze organisaties helpen je graag verder:

Retailsupport Goes

Heb je een leuk idee voor een eigen winkel? Of voor de Goese binnenstad, bijvoorbeeld voor een festival of evenement? Het Goese retailteam bekijkt graag samen met jou de mogelijkheden en wijst je verder de weg. Neem contact op met Albert Boonman of Tom de Koning.

Kamer van Koophandel

Starters én gevestigde ondernemers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de Kamer van Koophandel. Ieder jaar organiseert de KvK een startersdag (eerste week van november), een drukbezocht evenement waar je kunt netwerken en workshops kunt volgen. Daarnaast organiseert de KvK door de hele provincie bijeenkomsten voor ZZP'ers. Bezoek voor meer informatie de website:

www.kvk.nl

OOG

De ondernemers in de Goese binnenstad hebben zich verenigd in het OOG (Ondernemers Organisatie Goes). Het oog behartigt de belangen van leden en organiseert gezamenlijke winkelacties en evenementen. Kijk voor meer informatie op hun website:

www.oogfocus.nl

Voor informatie kan contact worden opgenomen met Sjoerd Barends van Intersport Goes: intersjoerd@zeelandnet.nl

0113-270860

Klokstraat 5

4461 JK GOES

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004)

In bepaalde gevallen kun je als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen bij de gemeente. Dit kan wanneer je - vanuit een uitkerings- of werkeloosheidssituatie - een bedrijf wil starten of wanneer je eigen bedrijf financiële problemen heeft.

Starten vanuit de Participatie Wet of WW

Voor starters vanuit een uitkerings- of werkeloosheidssituatie biedt het Bbz (Besluit bijstandsverlening 2004) de volgende mogelijkheden:

  • Begeleiding bij het opstellen van een ondernemingsplan. Dit kan alleen via een re-integratie traject;
  • Een rentedragende lening voor de financiering van het te starten bedrijf, voor een looptijd van maximaal 10 jaar. Het maximale krediet bedraagt €35.549,00 (per 1 januari 2016);
  • Een inkomensaanvulling tot bijstandsniveau gedurende een periode van maximaal 36 maanden na de start van het bedrijf, op de basis van een renteloze geldlening. Na afloop van het boekjaar wordt beoordeeld of deze geldlening moet worden terugbetaald of dat deze alsonog wordt omgezet in een uitkering om niet. Dit is mede afhankelijk van de hoogte van het eigen vermogen;
  • Soms is begeleiding mogelijk na de start van het bedrijf.

Bijstandsregeling voor ondernemers

Ondernemers of vrije beroepsbeoefenaren die - door welke oorzaak dan ook - tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken, kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz 2004).

Voorwaarde is dat het bedrijf of beroep in principe levensvatbaar is, en dat de ondernemer het wil voortzetten. Alleen oudere ondernemers, en ondernemers die hun bedrijf moeten beëindigen juist omdat er geen sprake is van een levensvatbaar bedrijf, kunnen met een niet levensvatbaar bedrijf een beroep doen op het Bbz 2004.

Gevestigde ondernemers kunnen aanspraak maken op een uitkering als aanvulling op het eigen (gezins-)inkomen voor een periode van maximaal 12 maanden. Zijn er in het gezin andere inkomsten, dan mogen die niet meer bedragen dandan de geldende bijstandsnorm. Onder bepaalde omstandigheden is zelfs een verlenging mogelijk van deze periode tot in totaal 36 maanden. Mogelijk kan ook een rentedragend krediet uitkomst bieden of een borgstelling door de gemeente voor een lening bij een bank (maximaal €193.089,00 tegen een rente van 8%).

Ondernemers tussen de 55 en 65 jaar oud, die de laatste 10 jaar onafgebroken en regelmatig een bedrijf hebben gevoerd, kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen als het bedrijf tenminste een netto resultaat van €7.669,00 oplevert (inkomenseis per 1 januari 2016). Deze aanvullende uitkering is mogelijk tot de AOW-leeftijd.

Als de ze 'oudere' ondernemer voor de voortzetting van zijn bedrijf een krediet nodig heeft , dan kan onder gunstige voorwaarden een Bbz-krediet worden verleend tot een bedrag van €9.654,00 (leenbedrag per 1 januari 2016).

Bij de uitvoering van het Bbz 2004 word rekening gehouden met het eigen vermogen van de ondernemer. Bezittingen die redelijkerwijs te gelde kunnen worden gemaakt, moeten eerst worden ingebracht in het bedrijf voordat een beroep op bijstandsverlening kan worden gedaan.

Meer info

Het Bbz 2004 wordt uitgevoerd door de gemeenten. Je kunt deze bijstand voor zelfstandigen aanvragen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR De Bevelanden. De Bbz-consulent informeert je graag over de verschillende regelingen en mogelijkheden.

Telefoon: 0113-239100 (bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12;30 uur.)

E-mail: info@grdebevelanden.nl


Nieuws uit Goes

De toekomst van de Zeeuwse binnensteden

De toekomst van de Zeeuwse binnensteden

De Provincie Zeeland en de vier 'grote' Zeeuwse steden (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) organiseren dit najaar verschillende themabijeenkomsten over de toekomst van de Zeeuwse detailhandel. De volgende bijeenkomst is op 23 oktober 2018 en heeft als thema "de zin en onzin van omni-chanelling". U bent van harte welkom.

Lees meer

Is uw winkel klaar voor de toekomst?

Is uw winkel klaar voor de toekomst?

De Provincie Zeeland en de Z4 (de gemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) gaan graag met Zeeuwse winkeliers en andere belanghebbenden in gesprek over de toekomst van de detailhandel in de Zeeuwse binnensteden, tijdens verschillende themabijeenkomsten.

Lees meer

Unieke bieren bij bierbrouwerij en proeflokaal Het Gansje

Unieke bieren bij bierbrouwerij en proeflokaal Het Gansje

Ouderwetse gezelligheid bij bierbrouwerij en proeflokaal Het Gansje. Gasten kunnen hier genieten van bieren, die ter plekke worden gebrouwen door meesterbrouwer Ingrid van Dalen. Haar man Ben staat achter de bar van het café.

Lees meer

Smullen bij De IJswinckel

Smullen bij De IJswinckel

Liefhebbers van vers sorbet- en roomijs kunnen sinds eind mei hun hart ophalen bij De IJswinckel aan de Goese Westwal. Er is keuze uit meer dan 30 smaken.

Lees meer