Stedennetwerk Z4 stelt agenda Zeeuwse detailhandel op

De detailhandelsbijeenkomst op 12 januari 2017 in De Mythe maakte duidelijk dat een vitale en toekomstbestendige binnenstad inzet én samenwerking vraagt van ondernemers, vastgoedbeheerders en overheden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen (het stedennetwerk Z4) en de provincie Zeeland een agenda opgesteld om met de geschetste kansen en bedreigingen aan het werk te gaan.

Het veranderende consumentengedrag en de veranderende markt vragen veel van de moderne ondernemer. Ondernemers die niet onderscheidend zijn, in hun producten of service, en die niet inspelen op de vooruitgang in de technologie (onder meer online verkoop), zullen het steeds zwaarder krijgen. De provincie en de gemeenten willen de Zeeuwse ondernemers graag ondersteunen bij het maken van deze “toekomstslag”. 

Gezamenlijke profilering

In grote lijnen willen de Zeeuwse overheden de samenwerking tussen ondernemers onderling stimuleren, door veelvuldig met ondernemers in gesprek te gaan. Ook de vastgoedbeheerders moeten hierbij worden betrokken. Belangrijk aandachtspunt is een gezamenlijke profilering van de binnenstad. Met andere woorden: wat maakt een binnenstad uniek, wat zijn de sterke punten en hoe draag je deze samen uit?

Aanpak leegstand

Andere opgaven voor de gemeenten en de provincie zijn het aanpakken van de leegstand, het verbeteren van de bereikbaarheid en van de fysieke winkelomgeving en een vereenvoudiging van de lokale en (inter)nationale regelgeving. Wat de aanpak van de leegstand betreft, gaan de overheden vooral inzetten op het afbakenen van het kernwinkelgebied en het tegengaan van verdere versnippering, eventueel via herbestemming van straten of gebieden zonder toekomstperspectief.

Overleg

De gemeenten gaan de komende maanden eerst in overleg met lokale ondernemers, om na te gaan waar de behoeften en knelpunten nu precies liggen en waar mogelijkheden liggen tot verbetering van het ondernemerschap.

Evenementen in Goes

Naam Datum  

Nieuws uit Goes

Naam Datum  
Voldoet uw onderneming aan de nieuwe privacywetgeving? Lees verder
Verhuizingen in Goese binnenstad Lees verder
Zomer 2018 vol evenementen Lees verder